top of page

Seishin Shiatsun tietosuojaseloste (in Finnish only)

 

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään miten Seishin Shiatsu kerää, käsittelee, käyttää, suojaa ja siirtää henkilötietojasi. Seishin Shiatsu tarjoaa Shiatsu- ja Seikihoitoja sekä qigong-opetusta.

Yrityksen tietosuojavastaava on Mira Reijonen-Mahoney. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse: info@seishinshiatsu.com.

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot

Keräämämme henkilötiedot sisältävät:

 • Nimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Terveystiedot eli esitiedot ja hoitomuistiinpanot

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Yksityisyytesi on Seishin Shiatsulle tärkeää, emmekä koskaan myy tai luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi jaetaan ja suoramarkkinointia suoritetaan vain nimenomaisen suostumuksesi nojalla, jonka voit perua milloin tahansa.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme palvelujamme sekä täyttääksemme kaupalliset ja oikeudelliset velvoitteemme. Emme koskaan kerää sinusta henkilötietoja, joita emme tarvitse, tai säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Nimenomainen ja allekirjoitettu suostumuksesi on aina edellytys suorittamallemme terveystietojesi keräämiselle ja käsittelemiselle.

Kuka käsittelee tietojani?

Seishin Shiatsu toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa asetetuissa tarkoituksissa. 

Vello on Seishin Shiatsun käyttämä sähköinen ajanvarausjärjestelmä, johon tallennetaan asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero aikaa varattaessa.

Vello on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valviran, rekisteröimä asiakas- ja potilastiedon tietojärjestelmä. Ajanvaraus- ja asiakastietosi käsitellään Vellossa aina salattuna (SSL). Asiakastietosi eivät koskaan näy ulkopuolisille henkilöille.

 

Henkilötietojasi käsitellään:

 • Niiden henkilötietojen keräämiseksi (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika), jotka vaaditaan sopimukseen sitoutumiseen palvelun myymiseksi.

 • Viestinnän välittämiseksi sinulle, sisältäen ajanvarausten vahvistukset ja niitä koskevat muistutukset sekä varauksesi muuttamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt.

 • Terveydellisten tietojen keräämiseksi, jotta palvelut voidaan suorittaa asianmukaisesti sekä niiden palveluiden alueiden korostamiseksi, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa asiakkaille terveydellisiä ongelmia.

 • Turvallisen palvelun turvaamiseksi sekä alan standardien mukaisten neuvojen tarjoamiseksi.

 • Relevanttien tarjousten, mainosten ja tietojen valitsemiseksi sinulle.

 • Asiakasmäärämme arvioimiseksi.

 • Lain vaatimien tai oikeudelliseen prosessiin reagoimiseen tarvittavien henkilötietojen säilyttämiseksi.

 • Vakuutustarkoituksiin säilyttämiseksi.

 • Asiakasrekisterien säilyttämiseksi.

 

Oikeutesi tietojen kohteena

Mikäli henkilötietojasi on Seishin Shiatsun hallussa, sinulla on tiettyjä niihin liittyviä oikeuksia. Kun olet antanut meille suostumuksesi yhteydenottoihimme osana markkinointipalveluitamme, voit muuttaa suostumustasi tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa käyttämällä kaiken suoramarkkinointimme yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta tai ottamalla yhteyttä Seishin Shiatsun tietosuojavastaavaan.

Sinulla on myös oikeus:

 • Ennen tietojen keräämistä saada tieto siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään.

 • Saada pääsy henkilötietoihisi sekä tietojen keräämisen jälkeen tieto siitä, miten tietojasi käytetään.

 • Vaatia henkilötietojesi korjaamista, mikäli ne ovat virheellisiä, epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita.

 • Vaatia henkilötietojesi poistamista, kun käsittelyn jatkamiselle ei ole pakottavaa syytä.

 • Vaatia käsittelyn rajoittamista, henkilötietojesi käsittelyn estämiseksi

 • Saada henkilötietosi siirrettyä, kopioitua tai siirrettyä Seishin Shiatsulta toiselle organisaatiolle helposti luettavassa muodossa.

 • Kieltäytyä suoramarkkinointista

 

Kerättyjen henkilötietojen erityiskategoriat

Hoitoosi liittyen saatamme kysyä terveydentilaasi liittyvistä ja hoitoon vaikuttavista asioista (esim. lääkitys, yleinen terveystila tai leikkaukset). Seishin Shiatsu pyytää suostumuksesi näiden tietojen keräämiseen ja käsittelemiseen. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ottaen kuitenkin huomioon oikeudelliset, vakuutusliitännäiset sekä sopimusvelvoitteista johtuvat rajoitukset (katso lisää kohdasta ”oikeutesi tietojen kohteena”). Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeää ja käytämme tietoja ainoastaan sen määrittämiseen, onko hoito sinulle sopiva.

 

Keräämismenettely

Henkilötietojasi kerätään antaessasi niitä meille Vello-ohjelman, verkkosivujemme tai sosiaalisen median kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjallisesti, hoitohuoneella tai millä tahansa muulla tavalla. Vellon kautta saadut tiedot säilytetään Vello-ohjelmassa. Ottaessasi yhteyttä sähköpostitse, nämä sähköpostit säilytetään Gmailissa. Jos yhteydenotto tapahtuu verkkosivujemme kautta, viestit säilytetään Wix-ohjelman asiakasrekisterissä. Saatamme käyttää myös paperisia esitietolomakkeita.

Voit muuttaa ja poistaa tietojasi Vello-ohjelman kautta tai ilmoittamalla muutoksista Seishin Shiatsulle sähköpostitse, puhelimitse tai asiakaskäynnillä. Vellon tietosuojasta voit lukea tarkemmin Vellon sivuilta: https://vello.fi/fi/tietosuojalauseke

Tietojen jakaminen

Seishin Shiatsu ei jaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, ellei kyseessä ole oikeudellinen velvoite.

Kuinka pitkään säilytämme tietojasi?

Tietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi sinulle asiakkaanamme. Seishin Shiatsu on verolakien mukaan velvollinen säilyttämään henkilötietojasi vähintään 7 vuotta. Terveys- ja turvarekistereitä säilytetään 10 vuotta. Mikäli olet antanut meille suostumuksesi markkinointitarkoituksiin, säilytämme tarvittuja vähimmäistietoja siihen asti, kun ilmoitat meille, ettet enää halua vastaanottaa tällaisia ilmoituksia.

Edellytykset, joiden nojalla voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä sisältävät:

 • Voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli meillä on oikeudellinen peruste tai velvollisuus taikka se on oikeutetun etumme mukaista.

 • Voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, kun se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten todentamiseksi tai toteuttamiseksi taikka niiltä puolustautumiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaaksemme oikeudellisia ja lakimääräisiä velvollisuuksiamme sekä sopimusten täyttämiseksi. Sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä luovuttamasta henkilötietoja, mutta tällöin emme voi välttämättä tarjota sinulle tiettyjä palveluita tai hoitoja.

Henkilötietojesi suojaaminen

Henkilötietosi suojataan asianmukaisilla toimenpiteillä ulkoiselta luvattomalta tai asiattomalta pääsyltä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Valitukset

Mikäli haluat tehdä valituksen liittyen tapaan, jolla henkilötietojasi on kerätty tai käsitelty Seishin Shiatsun toimesta, tai et ole tyytyväinen valituksen käsittelyyn, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle ja Seishin Shiatsulle.

Tietosuojavaltuutettu

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Puh. 029 5666700

 

Henkilötietorekisterin omistaja

Seishin Shiatsu

Hanuripolku 6 C 161

00420 Helsinki

bottom of page